Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 13 listopada 2017 08:03:40