Wszelkie nieprawidłowości dotyczące terenów będących w administrowaniu ZTP w dzielnicy Śródmieście można zgłaszać w następujący sposób:

W godzinach pracy ZTP

poniedziałek: 8:00 – 18:00

wtorek - piątek: 8:00 – 16:00


faks.: 22 277 05 03

e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl


uszkodzenia nawierzchni tel.: 22 277 05 53, 22 277 05 52

uszkodzenia oznakowania tel.: 22 277 05 51, 22 277 05 46

awarie oświetlenia tel.: 22 277 05 49, 22 277 05 47

sprawy dotyczące porządku i czystości tel.: 22 277 05 39, 22 277 05 40, 22 277 05 41, 22 277 05 42, 22 277 05 43

Całodobowo (telefony alarmowe)

Pogotowie Drogowe przy Zarządzie Dróg Miejskich tel.: 19633

Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.: 19656

Straż Miejska tel.: 986