• Rachunek podstawowy
  dzierżawy, zajęcie pasa drogi, wpływy z parkingów i z najmu lokali użytkowych

  88 1030 1508 0000 0005 5089 0003

 • Rachunek depozytowy
  wadium, kaucja, gwarancja

  69 1030 1508 0000 0005 5089 0054

 • Rachunek Urzędu Dzielnicy Śródmieście
  udzielenie pełnomocnictwa

  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038