Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Arkadiusz Łapkiewicz

Zastępca Dyrektora ZTP

Anna Stasiewicz

Zastępca Dyrektora ZTP

Paweł Kołodziejski

Główny księgowy ZTP

Barbara Klasa