Wykaz lokali użytkowych,
administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych

Lokale użytkowe
Hala Mirowska (168 lokali)
Mury Obronne (4 lokale)
Skwer Hoovera
Szalet Publiczny (ul. Bohaterów Getta)