Planowane na rok 2017

Remonty ulic i oświetlenia

 • ul. Zajęcza (odc. Topiel - Dynasy) - remont nawierzchni i oświetlenia
 • ul. Dynasy - remont nawierzchni i oświetlenia
 • Al. Przyjaciół - remont nawierzchni i oświetlenia
 • ul. Jazdów (odc. Piękna - koniec posesji ambasady Niemiec) - remont nawierzchni jezdni
 • ul. Lewartowskiego odc. Karmelicka - Zamenhofa) - II etap remont jezdni, wykonanie miejsc postojowych
 • ul. Zakroczymska (odc. Franciszkańska - Sanguszki) - częściowy remont chodników
 • Skwer Samuela Orgelbranda - remont oświetlenia
 • Skwer przy ul. Wenedów - doświetlenie ścieżki rowerowej - zadanie BP 2017
 • wprowadzenie ruchu rowerowego pod prąd 54 ulice - zadanie BP 2017

Podnoszenie standardu terenów zieleni

 • remont górki w Parku Mirowskim
 • rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla - zadanie BP 2017
 • rewitalizacja zieleni ul. Nowogrodzkiej (odc. E. Plater - Poznańska) - zadanie BP 2017
 • doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy Kanale Piaseczyńskim
 • Łąka "po Wiśle" - łąka kwietna w Parku Kazimierzowskim przy ul. Browarnej - zadanie BP 2017
 • Łąka Żelaznej Bramy - łąka kwietna na międzyjezdniu ul. Marszałkowskiej vis a vis Placu Żelaznej Bramy - zadanie BP 2017
 • zielony parawan ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami na Solcu - dosadzenie krzewów na ul. Koźmińskiej - zadanie BP 2017

Roboty ogólnobudowlane

 • remont fontanny wraz z systemem nawadniania na terenie skweru przy ul. Daniłowiczowskiej
 • remont fontanny wraz z systemem nawadniania na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina
 • remont konserwatorski obiektów budowlanych na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina
 • remont konserwatorski ściany oporowej z balustradą kamienną od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z
 • remont i restauracja zabytkowego, ceglanego muru oporowego zabezpieczającego skarpę wokół Kościoła Akademickiego p.w. św Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście
 • remont konserwatorski pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej
 • remont konserwatorski słupa - dawnej stacji transformatorowej przy ul. Freta przed kamienicą nr 13/15
 • remont konserwatorsko - zachowawczy monolitu "Miejsce Uświęcone Krwią Polaków Poległych za wolność Ojczyzny" przy ul. Dobrej 96
 • wymiana (remont) tablic znajdujących się na pomniku Umschlagplatz przy ul. Stawki
 • wymiana (remont) tablic oznaczających przebieg granic muru Getta Warszawskiego
 • konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie

Mapa

Icon Pobierz mapę w pełnym rozmiarze (5,2 MB)