Aktualności

Wyniki konkursu na modernizację Placu Małachowskiego - Komunikat

17 lipca 2014 r.

W konkursie na który wpłynęło 220 wniosków o dopuszczenie do udziału złożonych zostało 51 prac konkursowych (w tym 2 po terminie).

16 prac nie spełniło warunków określonych w regulaminie.

Sąd Konkursowy zdecydował o nie przyznaniu I nagrody - Komunikat Sądu Konkursowego

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 23 lipca o godzinie 17:30 w Sali Kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul. Kredytowa 1.

Prace konkursowe wystawione będą w Sali Patio Muzeum Etnograficznego do końca lipca w godzinach 8:00 - 16:00.

Konkurs na wykonanie opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie - INFORMACJA

14 lipca 2014 r.

Zarząd Terenów Publicznych zaprasza w dniu 16 lipca 2014 roku o godzinie 14:00 na ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie oraz prezentację prac konkursowych.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Sali Kinowej (parter) w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, przy ul. Kredytowej 1 (Plac Małachowskiego) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Prace konkursowe wystawione będą w Sali Patio do końca lipca w godzinach 8:00 - 16:00.

Zapraszamy Państwa także na dyskusję pokonkursową, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Kinowej.

Zakończenie remontu pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie

11 lipca 2014 r.

W dniu 9 lipca 2014r. zakończył się II etap remontu pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie polegający na remoncie nawierzchni placu i schodów wokół Pomnika. Remont ten był kontynuacją wykonanego w roku 2013 remontu konserwatorskiego elementów z brązu, żeliwnych i stalowych Pomnika oraz Ściany Pamięci.


W ramach remontu nawierzchni wykonano:

  • prace rozbiórkowe nawierzchni,
  • nowe ukształtowanie terenu placu wraz ze spadkami prowadzącymi do istniejących kratek odwadniających ,
  • podbudowę pod nową nawierzchnię,
  • roboty kamieniarskie i brukarskie przy odtworzeniu nawierzchni placu,
  • remont konstrukcji, okładzin i izolacji schodów,
  • remont stalowych krat i studni kanalizacyjnych.

Wykonawcą prac II etapu była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma DYLEMO Zakład Usług Brukarskich J. Lech, P. Morawski Spółka Jawna z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (05-510) przy ul. Matejki 16.

Koszt prac II etapu to 467 396,18 zł. brutto.

Konkurs na modernizację Placu Małachowskiego w Warszawie – INFORMACJA

27 czerwca 2014 r.

We wtorek, 24 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego w ramach konkursu na koncepcję modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie. Sędziowie, pod przewodnictwem arch. Andrzeja M. Chołdzyńskiego, rozpoczęli proces oceny dzieł, które architekci i urbaniści składali do 17 czerwca do Zarządu Terenów Publicznych – na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego. Do ZTP łącznie wpłynęło 51 prac, z czego 2 po terminie. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w I połowie lipca.

Szczegółowych informacji mediom udzielają:

Ogród Krasińskich - jakie będą stałe zasady korzystania?

11 czerwca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące, prezentujące propozycje zasad, które wejdą w życie z chwilą ich uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy w trybie regulaminu porządkowego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 czerwca 2014 r., w godz. 18.00 - 20.00, w Sali Konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego WP, (wejście przez Katedrę od ul. Długiej 13/15).

Więcej aktualności

30 czerwca 2014r. zakończyło się głosowanie mieszkańców Warszawy na projekty złożone do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. O wynikach głosowania, ogłoszonych 11 lipca czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann

Zamówienia publiczne

Wykaz nr 58

Data publikacji: 28 lipca 2014


Wykonanie remontu nawierzchni ul. Przyrynek w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 28 lipca 2014


Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

Data publikacji: 18 lipca 2014


Wykaz nr 52

Data publikacji: 17 lipca 2014


Wykaz nr 51

Data publikacji: 17 lipca 2014


Więcej zamówień