Aktualności

Informacja o skróceniu czasu pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 2 maja 2016 r.

27 kwietnia 2016 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 28/2016 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. skraca się czas pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 2 maja 2016 r. do godz. 16.00.

Wiosenne kwiaty w Śródmieściu

25 kwietnia 2016 r.

Na terenach administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych zakwitły wiosenne kwiaty. W tym roku to ponad 40 tys. sztuk roślin cebulowych (tulipany, krokusy, narcyzy itp.) posadzonych jesienią 2015 r., 23 tysiące bratków, ponad 8 tysięcy niezapominajek oraz 9 tysięcy stokrotek.

Koszt wykonania powyższych nasadzeń wyniósł 161.000 zł. brutto.

Zapraszamy na warsztaty pt. mini ogródki w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

25 kwietnia 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których tworzyć będziemy maleńkie, przenośne ogródki w słoikach. Spotykamy się 22 maja 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.

Przegląd i czyszczenie budek lęgowych na terenach parków i zieleńców administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych

26 lutego 2016 r.

Wiosenne porządki w budkach dla ptaków rozwieszonych w parkach i na zieleńcach, którymi opiekuje się ZTP rozpoczęte zostały w połowie lutego br. i zakończone zostaną pod koniec miesiąca. Wysprzątane budki chętniej zasiedlą nowi mieszkańcy. Podjęte działania poprawiają zarówno warunki lęgowe, jak i bytowe ptaków. Wraz z opuszczonym gniazdem usuwane są pasożyty, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ptaki, które w nowym sezonie lęgowym postanowią zamieszkać w budkach.

Około 15 marca br. zamieścimy na naszej stronie internetowej szczegółowe sprawozdanie z wyników przeglądu budek lęgowych.

Zarząd Terenów Publicznych kolejny raz laureatem konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto

29 stycznia 2016 r.

Komisja Konkursu na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2015 roku" i "Najlepszą inwestycję oświetleniową 2015 roku", przyznała ZTP

I nagrodę

za remont oświetlenia ulicy Kubusia Puchatka, ulicy Oleandrów i ulicy Zoli (odcinek ulica Marszałkowska – Al. Szucha).

Komisja podkreśliła trudność i profesjonalizm wykonania, polegający na uzyskaniu perfekcyjnych warunków oświetleniowych mimo wykorzystania istniejących słupów oświetleniowych.

Link do wyników konkursu http://www.lightfair.pl/strony.strona.172.0.html

Remont ulicy Oleandrów w obiektywie mieszkańców

21 stycznia 2016 r.

Stowarzyszenie Oleandrów skierowało do ZTP podziękowanie za sprawne i fachowe przeprowadzenie remontu ulicy Oleandrów, przesyłając jednocześnie zdjęcia wykonane przez mieszkańców w czasie remontu.

Remont ulicy Kawalerii

7 grudnia 2015 r.

W listopadzie br. roku został zakończony remont ulicy Kawalerii.

W ramach remontu ulicy za kwotę ok. 1 290 000 zł brutto wykonano remont nawierzchni bitumicznej jezdni (3540 m2), miejsca do parkowania w zatokach ze szlachetnej kostki betonowej (1300 m2), nawierzchnie chodników z płyt betonowych 50x50 (1600 m2) oraz ustawiono nowe krawężniki granitowe (1417 mb). Ustawiono również nowe latarnie (25 szt.) i wymieniono kable zasilające.

Całość zakończyły prace ogrodnicze polegające na dosadzeniu drzew (16 szt.) i pielęgnacji istniejących oraz wykonaniu nasadzeń krzewów (1029 szt.) i założeniu trawników.

"Nowe oznakowanie” zastrzeżonych miejsc dla niepełnosprawnych

27 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2015 r. Poz. 1314, Zarząd Terenów Publicznych rozpoczął wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących zastrzeżonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Oznakowanie poziome tych miejsc jest obecnie wykonywane poprzez umieszczenie symbolu P-24 na niebieskim tle i systematycznie będzie doprowadzane do nowych standardów.

Ogłoszenie

12 listopada 2015 r.

Zarząd Terenów Publicznych poszukuje autora projektu / spadkobierców autora projektu tablic informacyjnych objaśniających historię Grobu Nieznanego Żołnierza w językach obcych zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wzywamy autora projektu / spadkobierców do zgłoszenia się w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Kontakt: Zarząd Terenów Publicznych; ul. Podwale 23; 00-261 Warszawa; bom@ztp.waw.pl; tel. 22 277 05 00.

Więcej aktualności