Aktualności

Zarząd Terenów Publicznych kolejny raz laureatem konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto

29 stycznia 2016 r.

Komisja Konkursu na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2015 roku" i "Najlepszą inwestycję oświetleniową 2015 roku", przyznała ZTP

I nagrodę

za remont oświetlenia ulicy Kubusia Puchatka, ulicy Oleandrów i ulicy Zoli (odcinek ulica Marszałkowska – Al. Szucha).

Komisja podkreśliła trudność i profesjonalizm wykonania, polegający na uzyskaniu perfekcyjnych warunków oświetleniowych mimo wykorzystania istniejących słupów oświetleniowych.

Link do wyników konkursu http://www.lightfair.pl/strony.strona.172.0.html

Remont ulicy Oleandrów w obiektywie mieszkańców

21 stycznia 2016 r.

Stowarzyszenie Oleandrów skierowało do ZTP podziękowanie za sprawne i fachowe przeprowadzenie remontu ulicy Oleandrów, przesyłając jednocześnie zdjęcia wykonane przez mieszkańców w czasie remontu.

Remont ulicy Kawalerii

7 grudnia 2015 r.

W listopadzie br. roku został zakończony remont ulicy Kawalerii.

W ramach remontu ulicy za kwotę ok. 1 290 000 zł brutto wykonano remont nawierzchni bitumicznej jezdni (3540 m2), miejsca do parkowania w zatokach ze szlachetnej kostki betonowej (1300 m2), nawierzchnie chodników z płyt betonowych 50x50 (1600 m2) oraz ustawiono nowe krawężniki granitowe (1417 mb). Ustawiono również nowe latarnie (25 szt.) i wymieniono kable zasilające.

Całość zakończyły prace ogrodnicze polegające na dosadzeniu drzew (16 szt.) i pielęgnacji istniejących oraz wykonaniu nasadzeń krzewów (1029 szt.) i założeniu trawników.

"Nowe oznakowanie” zastrzeżonych miejsc dla niepełnosprawnych

27 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2015 r. Poz. 1314, Zarząd Terenów Publicznych rozpoczął wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących zastrzeżonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Oznakowanie poziome tych miejsc jest obecnie wykonywane poprzez umieszczenie symbolu P-24 na niebieskim tle i systematycznie będzie doprowadzane do nowych standardów.

Ogłoszenie

12 listopada 2015 r.

Zarząd Terenów Publicznych poszukuje autora projektu / spadkobierców autora projektu tablic informacyjnych objaśniających historię Grobu Nieznanego Żołnierza w językach obcych zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wzywamy autora projektu / spadkobierców do zgłoszenia się w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Kontakt: Zarząd Terenów Publicznych; ul. Podwale 23; 00-261 Warszawa; bom@ztp.waw.pl; tel. 22 277 05 00.

Zakończone remonty ulic

10 listopada 2015 r.

W okresie lipiec – wrzesień zakończone zostały remonty ulic: Niskiej, Kubusia Puchatka, Oleandrów, Koźlej i Zoli. Szczegółowo o remontach czytaj tutaj.

Kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie znajdującym się po południowej stronie Kanału Piaseczyńskiego przy Al. J. Nojiego w Warszawie

12 października 2015 r.

We wrześniu br. zakończona została budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie znajdującym się po południowej stronie Kanału Piaseczyńskiego przy Al. J. Nojiego.

Powyższy kompleks wyposażony został w urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń opartych w szczególności o kalistenikę (street workout) czyli ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała.

Urządzenia wyposażone są w tablice informacyjno-instruktarzowe, które zawierają szczegółową instrukcję ćwiczeń na różnych poziomach zaawansowania.

Koszt realizacji zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 84.900 zł. brutto.

Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca.

„Zrób sobie skwer” - projekt wybrany w ramach Budżetu partycypacyjnego 2015

6 października 2015 r.

Projekt „Zrób sobie skwer” zrealizowany został na terenie Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu zlokalizowanego pomiędzy ul. Nowolipki, ul. Andersa i ul. Anielewicza. Głównym założeniem projektu było uspołecznienie przestrzeni oraz wprowadzenie nowych funkcji skweru.

W ramach realizacji powyższego projektu ustawione zostały ławki parkowe, leżaki, urządzenia siłowni plenerowej, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz tzw. „psie stacje” – pojemniki na psie odchody wyposażone w podajniki jednorazowych torebek.

Koszt realizacji : 127.984,70 zł brutto.

Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca.

„Domki dla pasiastych skrzydlatych przyjaciół” – zakończenie projektu realizowanego w ramach BP 2015

5 października 2015 r.

W połowie września, w południowo-zachodniej części parku Traugutta (w okolicach wejścia od strony ul. Sanguszki), ustawiony został „hotel” dla owadów. Ustawienie „hotelu” jest zakończeniem realizacji projektu nr 13 wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pod nazwą „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół”.

Wypełniony szyszkami, słomą, pociętymi gałęziami oraz ponawiercanym drewnem „hotel” może stanowić schronienie dla wielu gatunków pożytecznych owadów takich jak pszczoły samotnice, biedronki, chrząszcze czy motyle.

Koszt realizacji całego projektu „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół” wyniósł 10.718,00 zł. brutto, w tym ustawienie „hotelu” dla owadów 550,00 zł. brutto.

O domkach czytaj także tutaj http://ztp.waw.pl/informacje/aktualnosci/2015/07/15/domki-dla-pasiastych-skrzydlatych-przyjaciol/ .

Zapraszamy do ogrodu dydaktycznego na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

4 września 2015 r.

Ostatnie spotkanie w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim odbędzie się w dniu 20 września 2015 roku. Tytuł spotkania „Drzewo życzeń”. Podczas spotkania animatorzy wraz z uczestnikami będą rysować i pisać to, czego życzymy sobie, rodzinie, Ziemi. Kartki z rysunkami i życzeniami umieszczane będą na specjalnie przygotowanej planszy.

Działalność ogrodu dydaktycznego realizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Terenów Publicznych wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej aktualności