Aktualności

Plac zabaw w Parku Mirowskim już otwarty

18 lipca 2016 r.

Informujemy, że część placu zabaw w Parku Mirowskim, która została zamknięta w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci, spowodowanym rozłamaniem, podczas niedawnej burzy, korony kasztanowca rosnącego na skarpie górki została już otwarta. Zagrażające drzewo usunięto, a uszkodzone urządzenia naprawiono.

Wyłączenie z użytkowania części placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim

14 lipca 2016 r.

Część placu zabaw w Parku Mirowskim została zamknięta w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci, spowodowanym rozłamaniem, podczas niedawnej burzy, korony kasztanowca rosnącego na skarpie górki. Spadające gałęzie uszkodziły wyposażenie górki. ZTP otrzymał już decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającą na usunięcie uszkodzonego drzewa. Wycinka nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Potem wykonane zostaną niezbędne prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych. Do czasu zakończenia wszystkich prac i potwierdzenia, że obiekt jest bezpieczny, część placu zabaw będzie zamknięta. ZTP dołoży wszelkich starań aby okres wyłączenia części placu zabaw w Parku Mirowskim był jak najkrótszy. Zapraszamy również dzieci i ich opiekunów na inne palce zabaw administrowane przez ZTP. Najbliższe znajdują się przy Al. Solidarności 91, przy ul. Pańskiej 3, w Ogrodzie Krasińskich oraz przy ul. Dzielnej 5.

Szczyt NATO 7-9 lipca 2016 r. - planowane ograniczenia w ruchu i parkowaniu

5 lipca 2016 r.

W związku ze szczytem NATO w dniach 6 - 9 lipca 2016 r. zostaną wprowadzone zakazy zatrzymywania się i postoju na niektórych ulicach i parkingach Śródmieścia.

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-885-szczyt_nato_7_9_lipca_2016_planowane.html

Zakończony remont konserwatorski fontanny z Syreną Warszawską

27 czerwca 2016 r.

W dniu 23 czerwca 2016 r. zakończył się remont konserwatorski fontanny z „Syreną Warszawską” wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

Na uroczystość uruchomienia fontanny przybyła Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz Prezydent m.st. Warszawy, dzieci z Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, które wyrecytowały wiersz T. Kubiaka pt.: „Wiślana Syrenka” i zaśpiewały dedykowaną Syrenie piosenkę oraz mieszkańcy.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięto nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia oraz prace konserwatorskie przy rzeźbie Syreny z zabezpieczeniem woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych była firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.

Zapraszamy na warsztaty pt. „Stemple warzywne” w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

17 czerwca 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których wykonywane będą stemple z przekrojonych roślin na co dzień używanych w kuchni. Spotykamy się 19 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie internetowej ZTP.

Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

12 maja 2016 r.

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

W ślad za apelem przedstawicieli Muzeum Historii Polski przekazujemy informację o szczegółach akcji. Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski, które czeka na różne obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Akcja „Małe Wielkie Historie” zakończy się specjalnym Dniem Darczyńcy w Święto Niepodległości – 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie między innymi wystawa podarowanych pamiątek.

Zbiórka „Małe Wielkie Historie” zostanie zainaugurowana w Krakowie (13/14 maja, Międzynarodowe Centrum Kultury), Warszawie (14/15 maja, Galeria Kordegarda), Wrocławiu (14/15 maja, Muzeum Pana Tadeusza), Katowicach (14/15 maja, Muzeum Śląskie), Łodzi (14/15 maja, Muzeum Miasta Łodzi), Gdańsku (21/22 maja, Narodowe Muzeum Morskie), Poznaniu (21/22 maja, Biblioteka Raczyńskich).

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.

Kontakt z przedstawicielami Muzeum Historii Polski pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl

Szczegóły oraz regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępne są na stronie Muzeum Historii Polski – http://muzhp.pl/pl/

Rozpoczyna się remont fontanny z „Syreną Warszawską” na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

6 maja 2016 r.

W dniu 5 maja 2016 r. rozpoczął się remont konserwatorski fontanny wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięcie nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia i scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie rzeźby Syreny żywicą i woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac jest firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 42 lok. 14

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.

Termin wykonania - do 24 czerwca 2016 r.

Informacja o skróceniu czasu pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 2 maja 2016 r.

27 kwietnia 2016 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 28/2016 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. skraca się czas pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 2 maja 2016 r. do godz. 16.00.

Wiosenne kwiaty w Śródmieściu

25 kwietnia 2016 r.

Na terenach administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych zakwitły wiosenne kwiaty. W tym roku to ponad 40 tys. sztuk roślin cebulowych (tulipany, krokusy, narcyzy itp.) posadzonych jesienią 2015 r., 23 tysiące bratków, ponad 8 tysięcy niezapominajek oraz 9 tysięcy stokrotek.

Koszt wykonania powyższych nasadzeń wyniósł 161.000 zł. brutto.

Zapraszamy na warsztaty pt. mini ogródki w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

25 kwietnia 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których tworzyć będziemy maleńkie, przenośne ogródki w słoikach. Spotykamy się 22 maja 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.

Więcej aktualności

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Informacje dotyczące dzielnicy Śródmieście czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann

Mury obronne Starego Miasta

  • Informacje
  • Historia Murów Obronnych
  • Zarys historii badań i prac konserwatorskich przy Murach

Zamówienia publiczne

Wykaz nr 62

Data publikacji: 23 sierpnia 2016


Wykaz nr 61

Data publikacji: 8 sierpnia 2016


Wykaz nr 60

Data publikacji: 2 sierpnia 2016


Wykaz nr 52

Data publikacji: 27 lipca 2016


Wykonanie remontu ul. Bugaj w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Data publikacji: 26 lipca 2016


Więcej zamówień