Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać prof. Wiesława Chrzanowskiego

30 października 2014 r.

W dniu 29 października 2014r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać prof. Wiesława Chrzanowskiego – żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, powstańca warszawskiego, adwokata, więźnia politycznego okresu stalinowskiego, doradcę Prymasa Stefana Wyszyńskiego, twórcę statutu NSZZ "Solidarność", założyciela Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, pierwszego Marszałka Sejmu w Wolnej Polsce, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Kawalera Orderu Orła Białego, Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.

Nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

17 października 2014 r.

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zakończony remont ulicy Elektoralnej w Warszawie

10 października 2014 r.

W dniu 10 października 2014 r. dopuszczono do ruchu wyremontowaną ulicę Elektoralną w Warszawie. Remont ulicy poprzedzony został wymianą infrastruktury podziemnej. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od Fundacji „Polska Bez Barier”, która doradzała nam w zakresie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, czy też osobom niewidzącym i niedowidzącym.

W ramach kompleksowego remontu ulicy zostały wykonane nowe nawierzchnie jezdni i chodników oraz oświetlenie:

  • długość ulicy : 514 m,
  • jezdnia – nawierzchnia z asfaltobetonu, powierzchnia jezdni ok. 4320 m2,
  • chodniki z płyt betonowych pow. 2650 m2. W tym tzw. płyty prowadzące, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym,
  • wjazdy bramowe – kostka kamienna rzędowa pow. 120 m2. Zachowaliśmy oryginalne krawężniki kamienne, również te ze specjalnym ukształtowaniem na wjazdach.
  • oświetlenie – latarnie (słupy stalowe oraz wysięgniki na budynkach) – łącznie 24 szt. opraw z wymianą kabli (617 m).

Wraz ze zmianą przepisów planuje się również zmianę organizacji ruchu dopuszczającej jazdę rowerem „pod prąd”.

Autor Projektu Firma Artpio - Barbara Jaroń.

Wykonawca Firma DELTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 21 m 47.

Realizacja inwestycji: 21.07.2014 r. - 30.09.2014 r.

Całkowity koszt remontu ulicy 1.947.717,00 zł brutto.

Debata o bezpieczeństwie w Śródmieściu

26 września 2014 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Śródmieścia na debatę o bezpieczeństwie w Dzielnicy.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 r. o godz. 18.00 w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego, przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie.

Ustawienie tablic z regulaminem korzystania z Ogrodu Krasińskich

23 września 2014 r.

Przy wejściach do Ogrodu Krasińskich ustawiono 9 tablic zawierających poza rysem historycznym oraz planem sytuacyjnym, wyciąg z regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie wprowadzonego Uchwałą nr LXXXV/2187/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. Rady m.st. Warszawy. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie, abyśmy mogli cieszyć się przepięknie zmodernizowanym obszarem jak najdłużej. Pomagać w przestrzeganiu zapisów regulaminu będzie Straż Miejska oraz dozorca ogrodowy.

Więcej aktualności

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Informacje dotyczące dzielnicy Śródmieście czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann

Zamówienia publiczne

Wykaz nr 74

Data publikacji: 30 października 2014


Wykaz nr 73

Data publikacji: 30 października 2014


Konkurs ofert na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

Data publikacji: 30 października 2014


Wykaz nr 72

Data publikacji: 23 października 2014


Wykaz nr 71

Data publikacji: 21 października 2014


Więcej zamówień