Aktualności

Ogłoszenie

12 listopada 2015 r.

Zarząd Terenów Publicznych poszukuje autora projektu / spadkobierców autora projektu tablic informacyjnych objaśniających historię Grobu Nieznanego Żołnierza w językach obcych zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wzywamy autora projektu / spadkobierców do zgłoszenia się w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Kontakt: Zarząd Terenów Publicznych; ul. Podwale 23; 00-261 Warszawa; bom@ztp.waw.pl; tel. 22 277 05 00.

Zakończone remonty ulic

10 listopada 2015 r.

W okresie lipiec – wrzesień zakończone zostały remonty ulic: Niskiej, Kubusia Puchatka, Oleandrów, Koźlej i Zoli. Szczegółowo o remontach czytaj tutaj.

Kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie znajdującym się po południowej stronie Kanału Piaseczyńskiego przy Al. J. Nojiego w Warszawie

12 października 2015 r.

We wrześniu br. zakończona została budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie znajdującym się po południowej stronie Kanału Piaseczyńskiego przy Al. J. Nojiego.

Powyższy kompleks wyposażony został w urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń opartych w szczególności o kalistenikę (street workout) czyli ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała.

Urządzenia wyposażone są w tablice informacyjno-instruktarzowe, które zawierają szczegółową instrukcję ćwiczeń na różnych poziomach zaawansowania.

Koszt realizacji zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 84.900 zł. brutto.

Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca.

„Zrób sobie skwer” - projekt wybrany w ramach Budżetu partycypacyjnego 2015

6 października 2015 r.

Projekt „Zrób sobie skwer” zrealizowany został na terenie Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu zlokalizowanego pomiędzy ul. Nowolipki, ul. Andersa i ul. Anielewicza. Głównym założeniem projektu było uspołecznienie przestrzeni oraz wprowadzenie nowych funkcji skweru.

W ramach realizacji powyższego projektu ustawione zostały ławki parkowe, leżaki, urządzenia siłowni plenerowej, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz tzw. „psie stacje” – pojemniki na psie odchody wyposażone w podajniki jednorazowych torebek.

Koszt realizacji : 127.984,70 zł brutto.

Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca.

„Domki dla pasiastych skrzydlatych przyjaciół” – zakończenie projektu realizowanego w ramach BP 2015

5 października 2015 r.

W połowie września, w południowo-zachodniej części parku Traugutta (w okolicach wejścia od strony ul. Sanguszki), ustawiony został „hotel” dla owadów. Ustawienie „hotelu” jest zakończeniem realizacji projektu nr 13 wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pod nazwą „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół”.

Wypełniony szyszkami, słomą, pociętymi gałęziami oraz ponawiercanym drewnem „hotel” może stanowić schronienie dla wielu gatunków pożytecznych owadów takich jak pszczoły samotnice, biedronki, chrząszcze czy motyle.

Koszt realizacji całego projektu „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół” wyniósł 10.718,00 zł. brutto, w tym ustawienie „hotelu” dla owadów 550,00 zł. brutto.

O domkach czytaj także tutaj http://ztp.waw.pl/informacje/aktualnosci/2015/07/15/domki-dla-pasiastych-skrzydlatych-przyjaciol/ .

Zapraszamy do ogrodu dydaktycznego na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

4 września 2015 r.

Ostatnie spotkanie w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim odbędzie się w dniu 20 września 2015 roku. Tytuł spotkania „Drzewo życzeń”. Podczas spotkania animatorzy wraz z uczestnikami będą rysować i pisać to, czego życzymy sobie, rodzinie, Ziemi. Kartki z rysunkami i życzeniami umieszczane będą na specjalnie przygotowanej planszy.

Działalność ogrodu dydaktycznego realizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Terenów Publicznych wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” w ramach inicjatywy lokalnej.

Informacja o dniach wolnych

28 lipca 2015 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 39/2015 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 24 lipca 2015 r. wyznacza się dni: 14 sierpnia 2015 r. oraz 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy.

Domki dla pasiastych skrzydlatych przyjaciół

15 lipca 2015 r.

Na przełomie czerwca i lipca na terenach parków i zieleńców administrowanych przez ZTP rozwieszonych zostało 120 sztuk „domków dla pasiastych skrzydlatych przyjaciół”. Jest to realizacja projektu nr 13 wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Inicjatywa ta oprócz próby polepszenia warunków bytowania owadów w parkach i na zieleńcach miejskich, poprzez wprowadzenie elementów umożliwiających gniazdowanie czy schronienie, a co za tym idzie wzbogacenie biocenotycznych właściwości tych miejsc, ma przede wszystkim znaczenie edukacyjne. Przy każdym z domków znajduje się plansza, na której zamieszczone są informacje o pożytecznych owadach zamieszkujących nasze parki.

Remont ulicy Senatorskiej

26 czerwca 2015 r.

Remont ulicy Senatorskiej i związane z tym utrudnienia oraz zmiany w organizacji ruchu na ulicy Podwale czekają kierowców w dniach od 29 czerwca do 4 lipca br.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/remonty-na-warszawskich-ulicach

Siłownia plenerowa w Parku Traugutta

12 czerwca 2015 r.

W ramach projektu „Warszawa w dobrej kondycji!” powstała kolejna siłownia plenerowa w Parku Traugutta w pobliżu boiska treningowego Klubu Piłkarskiego Polonia.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza do korzystania z tego obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz montażu wyposażenia siłowni wyniósł 13.357,80 zł. brutto.

Więcej aktualności