Aktualności

Zakończono remont ulicy Przyrynek w Warszawie

27 listopada 2014 r.

W dniu 21 listopada zakończono remont ulicy Przyrynek w Warszawie.

Remont poprzedzony był wymianą gazociągu i przyłączy.

W ramach remontu odtworzono nawierzchnię jezdni i wjazdów bramowych z kostki kamiennej granitowej (1200 m2), wykonano nowe nawierzchnie chodników z płyt granitowych (800 m2).

Wartość wykonanych robót 644 tys. zł.

Remont placu zabaw przy ul. 29 Listopada 3 w Warszawie został zakończony

26 listopada 2014 r.

W listopadzie 2014 roku zakończony został remont placu zabaw przy ul. 29 listopada 3 w Warszawie.

Podobnie jak w przypadku niedawno oddanego do użytkowania placu zabaw przy Al. Solidarności 91, w lipcu br. Zarząd Terenów Publicznych przejął obiekt w złym stanie technicznym, który wymagał wykonania kompleksowego remontu. Istniejące wyposażenie oraz nawierzchni nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Po konsultacjach z mieszkańcami uzgodniony został zakres zmian koniecznych do wprowadzenia, opracowano dokumentację projektową.

Rozwiązania projektowe, nowe wyposażenie, nawierzchnie, zapewnią dobry i bezpieczny wypoczynek dzieciom. Zagospodarowanie placu zabaw jest dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza na powyższy plac zabaw.

Koszt remontu 149 577,29 zł.

Zakończono remont ulicy Świętojerskiej w Warszawie

26 listopada 2014 r.

W listopadzie zakończony został remont ulicy Świętojerskiej na odcinku od ul. Bonifraterskiej do ul. Freta.

W trakcie robót zostały wykonane nowe nawierzchnie chodników z płyt betonowych (1600 m2), miejsc postojowych i wjazdów z kostki kamiennej granitowej (350 m2) oraz jezdni bitumicznej (2690 m2).

Wykonano ścieki z kostki rzędowej oraz trwale oznakowanie poziome. W ubiegłym roku wymieniono oświetlenie uliczne.

Wartość wykonanych robót 763, 5 tys. zł.

Zakończono wymianę nawierzchni bitumicznej ulicy Dzielnej w Warszawie

26 listopada 2014 r.

W dniach 21 – 23 listopada wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej ulicy Dzielnej na odcinku od ulicy Karmelickiej do ul. Zamenhofa.

Nowa nawierzchnia została położona na powierzchni 1900 m2, ułożono nowe ścieki z kostki wzdłuż krawężników, wykonane zostało trwałe oznakowanie poziome.

Wartość robót 330 tys. zł.

Zakończony remont ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie.

21 listopada 2014 r.

Zakończono prace związane z remontem konserwatorskim ogrodzenia, oddzielającego od strony południowej Łazienki Północne od ulicy Agrykola wraz z bramą na przedłużeniu Alei Tomasza Hopfera (zwanej też Drogą Chińską).

Prace wykonano w okresie od 24.07.2014r. do 31.10.2014r.

Wykonawca prac "STYLMET” Grzegorz Sienicki z siedzibą w Warszawie.

W ramach remontu, zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków, wykonano następujące prace:

  • wymiana skorodowanych, zniszczonych oraz nienadających się do konserwacji elementów metalowych,
  • odtworzenie i zamontowanie tzw. „lilijek” zwieńczających pręty,
  • oczyszczenie, ocynkowanie ogniowo oraz pomalowanie elementów metalowych,
  • rozebranie zniszczonych fragmentów betonowych cokołu pod ogrodzenie,
  • remont cokołu i przywrócenie mu pierwotnej postaci,
  • naprawa zniszczonych profili na słupach bramy,
  • pomalowanie słupów.

Wartość prac 396 000,00 zł.

Więcej aktualności

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Informacje dotyczące dzielnicy Śródmieście czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann