Aktualności

Regulamin Ogrodu Krasińskich w Warszawie

28 sierpnia 2014 r.

Uchwałą nr LXXXV/2187/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. Rady m.st. Warszawy wprowadzony został regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie. - Regulamin Ogrodu Krasińskich

Prestiżowe wyróżnienie „Milestone” dla odkrywców maszyny deszyfrującej „Enigma”

6 sierpnia 2014 r.

The Institute of Electrical and Elektonics Engineering- IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki. Jedną z rodzajów działalności IEEE jest uznawanie wybitnych osiągnięć technicznych i przyznawanie ich autorom wyróżnienia „MILESTONE” (kamienia milowego) , za epokowe odkrycia dla ludności, którym dotychczas uhonorowano m. in. takich odkrywców jak: Edison, Markoni, Tesla, Bell i wielu innych.

Zbudowanie „BOMBY” łamiącej kody maszyny szyfrującej „Enigma” przez trzech polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego były podstawą do dalszych prac nad deszyfracją i miało dwa aspekty : techniczny i historyczny. W wymiarze technicznym porównywane jest do wynalezienia telefonu, telegrafu czy nawet internetu, natomiast w wymiarze historycznym eksperci dowodzą, iż tak wczesne złamanie kodów Enigmy uchroniło świat przed wygraniem przez Hitlera II wojny światowej.

W dniu 5 sierpnia 2014r. o godz. 1210 odbyła się uroczystość odsłonięcia Kamienia Milowego – „Milestone” , zaopatrzonego w tablicę w języku angielskim, oraz w drugą z tłumaczeniem na język polski. "Milestone" posadowiony jest na ulicy Śniadeckich w Warszawie, przed Instytutem Matematycznym PAN.

Inicjatorem budowy obelisku oraz wykonawcą tablic jest Polska Sekcja IEEE. Inwestorem obelisku na podst. Decyzji o pozwoleniu na budowę nr. 608/Z/14, jest m. st. Warszawa -Zarząd Terenów Publicznych w oparciu o projekt Studio BA-Jan Beyga. Wykonawca prac - firma Katarzyny Gołasiewicz.

Wyniki konkursu na modernizację Placu Małachowskiego - Komunikat

17 lipca 2014 r.

W konkursie na który wpłynęło 220 wniosków o dopuszczenie do udziału złożonych zostało 51 prac konkursowych (w tym 2 po terminie).

16 prac nie spełniło warunków określonych w regulaminie.

Sąd Konkursowy zdecydował o nie przyznaniu I nagrody - Komunikat Sądu Konkursowego

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 23 lipca o godzinie 17:30 w Sali Kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul. Kredytowa 1.

Prace konkursowe wystawione będą w Sali Patio Muzeum Etnograficznego do końca lipca w godzinach 8:00 - 16:00.

Konkurs na wykonanie opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie - INFORMACJA

14 lipca 2014 r.

Zarząd Terenów Publicznych zaprasza w dniu 16 lipca 2014 roku o godzinie 14:00 na ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie oraz prezentację prac konkursowych.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Sali Kinowej (parter) w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, przy ul. Kredytowej 1 (Plac Małachowskiego) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Prace konkursowe wystawione będą w Sali Patio do końca lipca w godzinach 8:00 - 16:00.

Zapraszamy Państwa także na dyskusję pokonkursową, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Kinowej.

Zakończenie remontu pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie

11 lipca 2014 r.

W dniu 9 lipca 2014r. zakończył się II etap remontu pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie polegający na remoncie nawierzchni placu i schodów wokół Pomnika. Remont ten był kontynuacją wykonanego w roku 2013 remontu konserwatorskiego elementów z brązu, żeliwnych i stalowych Pomnika oraz Ściany Pamięci.


W ramach remontu nawierzchni wykonano:

  • prace rozbiórkowe nawierzchni,
  • nowe ukształtowanie terenu placu wraz ze spadkami prowadzącymi do istniejących kratek odwadniających ,
  • podbudowę pod nową nawierzchnię,
  • roboty kamieniarskie i brukarskie przy odtworzeniu nawierzchni placu,
  • remont konstrukcji, okładzin i izolacji schodów,
  • remont stalowych krat i studni kanalizacyjnych.

Wykonawcą prac II etapu była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma DYLEMO Zakład Usług Brukarskich J. Lech, P. Morawski Spółka Jawna z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (05-510) przy ul. Matejki 16.

Koszt prac II etapu to 467 396,18 zł. brutto.

Więcej aktualności