Aktualności

Zakończony remont konserwatorski fontanny z Syreną Warszawską

27 czerwca 2016 r.

W dniu 23 czerwca 2016 r. zakończył się remont konserwatorski fontanny z „Syreną Warszawską” wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

Na uroczystość uruchomienia fontanny przybyła Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz Prezydent m.st. Warszawy, dzieci z Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, które wyrecytowały wiersz T. Kubiaka pt.: „Wiślana Syrenka” i zaśpiewały dedykowaną Syrenie piosenkę oraz mieszkańcy.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięto nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia oraz prace konserwatorskie przy rzeźbie Syreny z zabezpieczeniem woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych była firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.

Zapraszamy na warsztaty pt. „Stemple warzywne” w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

17 czerwca 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których wykonywane będą stemple z przekrojonych roślin na co dzień używanych w kuchni. Spotykamy się 19 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie internetowej ZTP.

Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

12 maja 2016 r.

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

W ślad za apelem przedstawicieli Muzeum Historii Polski przekazujemy informację o szczegółach akcji. Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski, które czeka na różne obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Akcja „Małe Wielkie Historie” zakończy się specjalnym Dniem Darczyńcy w Święto Niepodległości – 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie między innymi wystawa podarowanych pamiątek.

Zbiórka „Małe Wielkie Historie” zostanie zainaugurowana w Krakowie (13/14 maja, Międzynarodowe Centrum Kultury), Warszawie (14/15 maja, Galeria Kordegarda), Wrocławiu (14/15 maja, Muzeum Pana Tadeusza), Katowicach (14/15 maja, Muzeum Śląskie), Łodzi (14/15 maja, Muzeum Miasta Łodzi), Gdańsku (21/22 maja, Narodowe Muzeum Morskie), Poznaniu (21/22 maja, Biblioteka Raczyńskich).

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.

Kontakt z przedstawicielami Muzeum Historii Polski pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl

Szczegóły oraz regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępne są na stronie Muzeum Historii Polski – http://muzhp.pl/pl/

Rozpoczyna się remont fontanny z „Syreną Warszawską” na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

6 maja 2016 r.

W dniu 5 maja 2016 r. rozpoczął się remont konserwatorski fontanny wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięcie nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia i scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie rzeźby Syreny żywicą i woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac jest firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 42 lok. 14

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.

Termin wykonania - do 24 czerwca 2016 r.

Informacja o skróceniu czasu pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 2 maja 2016 r.

27 kwietnia 2016 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 28/2016 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. skraca się czas pracy Biura Obsługi Mieszkańców w dniu 2 maja 2016 r. do godz. 16.00.

Wiosenne kwiaty w Śródmieściu

25 kwietnia 2016 r.

Na terenach administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych zakwitły wiosenne kwiaty. W tym roku to ponad 40 tys. sztuk roślin cebulowych (tulipany, krokusy, narcyzy itp.) posadzonych jesienią 2015 r., 23 tysiące bratków, ponad 8 tysięcy niezapominajek oraz 9 tysięcy stokrotek.

Koszt wykonania powyższych nasadzeń wyniósł 161.000 zł. brutto.

Zapraszamy na warsztaty pt. mini ogródki w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

25 kwietnia 2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których tworzyć będziemy maleńkie, przenośne ogródki w słoikach. Spotykamy się 22 maja 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.

Przegląd i czyszczenie budek lęgowych na terenach parków i zieleńców administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych

26 lutego 2016 r.

Wiosenne porządki w budkach dla ptaków rozwieszonych w parkach i na zieleńcach, którymi opiekuje się ZTP rozpoczęte zostały w połowie lutego br. i zakończone zostaną pod koniec miesiąca. Wysprzątane budki chętniej zasiedlą nowi mieszkańcy. Podjęte działania poprawiają zarówno warunki lęgowe, jak i bytowe ptaków. Wraz z opuszczonym gniazdem usuwane są pasożyty, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ptaki, które w nowym sezonie lęgowym postanowią zamieszkać w budkach.

Około 15 marca br. zamieścimy na naszej stronie internetowej szczegółowe sprawozdanie z wyników przeglądu budek lęgowych.

Zarząd Terenów Publicznych kolejny raz laureatem konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto

29 stycznia 2016 r.

Komisja Konkursu na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2015 roku" i "Najlepszą inwestycję oświetleniową 2015 roku", przyznała ZTP

I nagrodę

za remont oświetlenia ulicy Kubusia Puchatka, ulicy Oleandrów i ulicy Zoli (odcinek ulica Marszałkowska – Al. Szucha).

Komisja podkreśliła trudność i profesjonalizm wykonania, polegający na uzyskaniu perfekcyjnych warunków oświetleniowych mimo wykorzystania istniejących słupów oświetleniowych.

Link do wyników konkursu http://www.lightfair.pl/strony.strona.172.0.html

Więcej aktualności

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Informacje dotyczące dzielnicy Śródmieście czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann

Mury obronne Starego Miasta

  • Informacje
  • Historia Murów Obronnych
  • Zarys historii badań i prac konserwatorskich przy Murach