Aktualności

Zapraszamy do ogrodu dydaktycznego na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

4 września 2015 r.

Ostatnie spotkanie w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim odbędzie się w dniu 13 września 2015 roku. Tytuł spotkania „Drzewo życzeń”. Podczas spotkania animatorzy wraz z uczestnikami będą rysować i pisać to, czego życzymy sobie, rodzinie, Ziemi. Kartki z rysunkami i życzeniami umieszczane będą na specjalnie przygotowanej planszy.

Działalność ogrodu dydaktycznego realizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Terenów Publicznych wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” w ramach inicjatywy lokalnej.

Informacja o dniach wolnych

28 lipca 2015 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 39/2015 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 24 lipca 2015 r. wyznacza się dni: 14 sierpnia 2015 r. oraz 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy.

Domki dla pasiastych skrzydlatych przyjaciół

15 lipca 2015 r.

Na przełomie czerwca i lipca na terenach parków i zieleńców administrowanych przez ZTP rozwieszonych zostało 120 sztuk „domków dla pasiastych skrzydlatych przyjaciół”. Jest to realizacja projektu nr 13 wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Inicjatywa ta oprócz próby polepszenia warunków bytowania owadów w parkach i na zieleńcach miejskich, poprzez wprowadzenie elementów umożliwiających gniazdowanie czy schronienie, a co za tym idzie wzbogacenie biocenotycznych właściwości tych miejsc, ma przede wszystkim znaczenie edukacyjne. Przy każdym z domków znajduje się plansza, na której zamieszczone są informacje o pożytecznych owadach zamieszkujących nasze parki.

Remont ulicy Senatorskiej

26 czerwca 2015 r.

Remont ulicy Senatorskiej i związane z tym utrudnienia oraz zmiany w organizacji ruchu na ulicy Podwale czekają kierowców w dniach od 29 czerwca do 4 lipca br.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/remonty-na-warszawskich-ulicach

Siłownia plenerowa w Parku Traugutta

12 czerwca 2015 r.

W ramach projektu „Warszawa w dobrej kondycji!” powstała kolejna siłownia plenerowa w Parku Traugutta w pobliżu boiska treningowego Klubu Piłkarskiego Polonia.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza do korzystania z tego obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz montażu wyposażenia siłowni wyniósł 13.357,80 zł. brutto.

Więcej aktualności