Aktualności

Zakończony remont ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie.

21 listopada 2014 r.

Zakończono prace związane z remontem konserwatorskim ogrodzenia, oddzielającego od strony południowej Łazienki Północne od ulicy Agrykola wraz z bramą na przedłużeniu Alei Tomasza Hopfera (zwanej też Drogą Chińską).

Prace wykonano w okresie od 24.07.2014r. do 31.10.2014r.

Wykonawca prac "STYLMET” Grzegorz Sienicki z siedzibą w Warszawie.

W ramach remontu, zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków, wykonano następujące prace:

  • wymiana skorodowanych, zniszczonych oraz nienadających się do konserwacji elementów metalowych,
  • odtworzenie i zamontowanie tzw. „lilijek” zwieńczających pręty,
  • oczyszczenie, ocynkowanie ogniowo oraz pomalowanie elementów metalowych,
  • rozebranie zniszczonych fragmentów betonowych cokołu pod ogrodzenie,
  • remont cokołu i przywrócenie mu pierwotnej postaci,
  • naprawa zniszczonych profili na słupach bramy,
  • pomalowanie słupów.

Wartość prac 396 000,00 zł.

Remont placu zabaw przy Al. Solidarności 91 w Warszawie został zakończony.

20 listopada 2014 r.

W listopadzie 2014 roku zakończony został remont placu zabaw przy Al. Solidarności 91 w Warszawie.

W lipcu br. przejęliśmy obiekt, w złym stanie technicznym, który wymagał kompleksowego remontu. Większość istniejącego wyposażenia oraz nawierzchni nie nadawało się do dalszej eksploatacji. Po konsultacjach z mieszkańcami uzgodniony został zakres zmian koniecznych do wprowadzenia, opracowano dokumentację projektową. Ciekawe rozwiązania projektowe, nowe, bezpieczne wyposażenie, bezpieczne nawierzchnie, zapewnią dobry wypoczynek dzieciom. Zagospodarowanie placu zabaw umożliwi indywidualną twórczą, zabawę i jest dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza na powyższy plac zabaw.

Koszt remontu wyniósł 147.336,60 zł. brutto .

Zakończono wymianę nawierzchni bitumicznej na ulicy Wiejskiej i ulicy Frascati w Warszawie

20 listopada 2014 r.

W dniu 10 listopada 2014 r. zakończono wymianę nawierzchni bitumicznej na ulicy Wiejskiej (odc. od ul. Prusa do ul. Matejki) i ulicy Frascati w Warszawie.

Roboty koordynowane były z wymianą gazociągu na ulicy Wiejskiej, które to prace poprzedzały roboty drogowe. Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok. 3970 m2 na obu ulicach. Przeprowadzono regulację wysokościową ścieków . Uzupełniono brakujące obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych. Wykonano trwałe oznakowanie poziome.

Wartość robót to ok. 603 tys. złotych brutto .

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać prof. Wiesława Chrzanowskiego

30 października 2014 r.

W dniu 29 października 2014r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać prof. Wiesława Chrzanowskiego – żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, powstańca warszawskiego, adwokata, więźnia politycznego okresu stalinowskiego, doradcę Prymasa Stefana Wyszyńskiego, twórcę statutu NSZZ "Solidarność", założyciela Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, pierwszego Marszałka Sejmu w Wolnej Polsce, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Kawalera Orderu Orła Białego, Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.

Nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

17 października 2014 r.

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Więcej aktualności

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Informacje dotyczące dzielnicy Śródmieście czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann