Aktualności

Nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

17 października 2014 r.

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zakończony remont ulicy Elektoralnej w Warszawie

10 października 2014 r.

W dniu 10 października 2014 r. dopuszczono do ruchu wyremontowaną ulicę Elektoralną w Warszawie. Remont ulicy poprzedzony został wymianą infrastruktury podziemnej. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od Fundacji „Polska Bez Barier”, która doradzała nam w zakresie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, czy też osobom niewidzącym i niedowidzącym.

W ramach kompleksowego remontu ulicy zostały wykonane nowe nawierzchnie jezdni i chodników oraz oświetlenie:

  • długość ulicy : 514 m,
  • jezdnia – nawierzchnia z asfaltobetonu, powierzchnia jezdni ok. 4320 m2,
  • chodniki z płyt betonowych pow. 2650 m2. W tym tzw. płyty prowadzące, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym,
  • wjazdy bramowe – kostka kamienna rzędowa pow. 120 m2. Zachowaliśmy oryginalne krawężniki kamienne, również te ze specjalnym ukształtowaniem na wjazdach.
  • oświetlenie – latarnie (słupy stalowe oraz wysięgniki na budynkach) – łącznie 24 szt. opraw z wymianą kabli (617 m).

Wraz ze zmianą przepisów planuje się również zmianę organizacji ruchu dopuszczającej jazdę rowerem „pod prąd”.

Autor Projektu Firma Artpio - Barbara Jaroń.

Wykonawca Firma DELTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 21 m 47.

Realizacja inwestycji: 21.07.2014 r. - 30.09.2014 r.

Całkowity koszt remontu ulicy 1.947.717,00 zł brutto.

Debata o bezpieczeństwie w Śródmieściu

26 września 2014 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Śródmieścia na debatę o bezpieczeństwie w Dzielnicy.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 r. o godz. 18.00 w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego, przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie.

Ustawienie tablic z regulaminem korzystania z Ogrodu Krasińskich

23 września 2014 r.

Przy wejściach do Ogrodu Krasińskich ustawiono 9 tablic zawierających poza rysem historycznym oraz planem sytuacyjnym, wyciąg z regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie wprowadzonego Uchwałą nr LXXXV/2187/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. Rady m.st. Warszawy. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie, abyśmy mogli cieszyć się przepięknie zmodernizowanym obszarem jak najdłużej. Pomagać w przestrzeganiu zapisów regulaminu będzie Straż Miejska oraz dozorca ogrodowy.

Wybieg dla psów już otwarty

23 września 2014 r.

W dniu 19 września 2014 roku oddany został do użytkowania wybieg dla psów zlokalizowany przy ul. Bohaterów Getta na przedpolu Ogrodu Krasińskich. Wyposażenie tego terenu dostosowane jest do zabaw psów ale również do wypoczynku ich opiekunów, zapewniony jest dostęp do specjalnych koszy wyposażonych w torebki do zbierania psich odchodów.

Więcej aktualności

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Informacje dotyczące dzielnicy Śródmieście czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann

Zamówienia publiczne

Wykaz nr 72

Data publikacji: 23 października 2014


Wykaz nr 71

Data publikacji: 21 października 2014


Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 21 października 2014


Wykaz nr 69

Data publikacji: 21 października 2014


Wykaz nr 70

Data publikacji: 20 października 2014


Więcej zamówień