Aktualności

Regulamin Ogrodu Krasińskich w Warszawie

28 sierpnia 2014 r.

Uchwałą nr LXXXV/2187/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. Rady m.st. Warszawy wprowadzony został regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie. - Regulamin Ogrodu Krasińskich

Prestiżowe wyróżnienie „Milestone” dla odkrywców maszyny deszyfrującej „Enigma”

6 sierpnia 2014 r.

The Institute of Electrical and Elektonics Engineering- IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki. Jedną z rodzajów działalności IEEE jest uznawanie wybitnych osiągnięć technicznych i przyznawanie ich autorom wyróżnienia „MILESTONE” (kamienia milowego) , za epokowe odkrycia dla ludności, którym dotychczas uhonorowano m. in. takich odkrywców jak: Edison, Markoni, Tesla, Bell i wielu innych.

Zbudowanie „BOMBY” łamiącej kody maszyny szyfrującej „Enigma” przez trzech polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego były podstawą do dalszych prac nad deszyfracją i miało dwa aspekty : techniczny i historyczny. W wymiarze technicznym porównywane jest do wynalezienia telefonu, telegrafu czy nawet internetu, natomiast w wymiarze historycznym eksperci dowodzą, iż tak wczesne złamanie kodów Enigmy uchroniło świat przed wygraniem przez Hitlera II wojny światowej.

W dniu 5 sierpnia 2014r. o godz. 1210 odbyła się uroczystość odsłonięcia Kamienia Milowego – „Milestone” , zaopatrzonego w tablicę w języku angielskim, oraz w drugą z tłumaczeniem na język polski. "Milestone" posadowiony jest na ulicy Śniadeckich w Warszawie, przed Instytutem Matematycznym PAN.

Inicjatorem budowy obelisku oraz wykonawcą tablic jest Polska Sekcja IEEE. Inwestorem obelisku na podst. Decyzji o pozwoleniu na budowę nr. 608/Z/14, jest m. st. Warszawa -Zarząd Terenów Publicznych w oparciu o projekt Studio BA-Jan Beyga. Wykonawca prac - firma Katarzyny Gołasiewicz.

Wyniki konkursu na modernizację Placu Małachowskiego - Komunikat

17 lipca 2014 r.

W konkursie na który wpłynęło 220 wniosków o dopuszczenie do udziału złożonych zostało 51 prac konkursowych (w tym 2 po terminie).

16 prac nie spełniło warunków określonych w regulaminie.

Sąd Konkursowy zdecydował o nie przyznaniu I nagrody - Komunikat Sądu Konkursowego

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 23 lipca o godzinie 17:30 w Sali Kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul. Kredytowa 1.

Prace konkursowe wystawione będą w Sali Patio Muzeum Etnograficznego do końca lipca w godzinach 8:00 - 16:00.

Konkurs na wykonanie opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie - INFORMACJA

14 lipca 2014 r.

Zarząd Terenów Publicznych zaprasza w dniu 16 lipca 2014 roku o godzinie 14:00 na ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie opracowania koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie oraz prezentację prac konkursowych.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Sali Kinowej (parter) w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, przy ul. Kredytowej 1 (Plac Małachowskiego) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Prace konkursowe wystawione będą w Sali Patio do końca lipca w godzinach 8:00 - 16:00.

Zapraszamy Państwa także na dyskusję pokonkursową, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Kinowej.

Zakończenie remontu pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie

11 lipca 2014 r.

W dniu 9 lipca 2014r. zakończył się II etap remontu pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie polegający na remoncie nawierzchni placu i schodów wokół Pomnika. Remont ten był kontynuacją wykonanego w roku 2013 remontu konserwatorskiego elementów z brązu, żeliwnych i stalowych Pomnika oraz Ściany Pamięci.


W ramach remontu nawierzchni wykonano:

  • prace rozbiórkowe nawierzchni,
  • nowe ukształtowanie terenu placu wraz ze spadkami prowadzącymi do istniejących kratek odwadniających ,
  • podbudowę pod nową nawierzchnię,
  • roboty kamieniarskie i brukarskie przy odtworzeniu nawierzchni placu,
  • remont konstrukcji, okładzin i izolacji schodów,
  • remont stalowych krat i studni kanalizacyjnych.

Wykonawcą prac II etapu była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma DYLEMO Zakład Usług Brukarskich J. Lech, P. Morawski Spółka Jawna z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (05-510) przy ul. Matejki 16.

Koszt prac II etapu to 467 396,18 zł. brutto.

Więcej aktualności

30 czerwca 2014r. zakończyło się głosowanie mieszkańców Warszawy na projekty złożone do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. O wynikach głosowania, ogłoszonych 11 lipca czytaj tutaj.

Ogród Krasińskich - Rewaloryzacja

Multimedialny Park Fontann